Słownik – definicje

Kogeneracja, trigeneracja, promesa, koncesja – mnóstwo słów, wyrażeń, wiedzy, których znajomość lub jej brak może drogo kosztować.

Kogeneracja – najprostsza definicja to: proces technologiczny, w którym jednocześnie wytwarzamy dwie energie – elektryczną i cieplną.

Wysokosprawna kogeneracja – aby spełnić definicję tego wyrażenia równoczesne wytworzenie energii elektrycznej oraz cieplnej musi być co najmniej o 10% bardziej efektywne niż przy jej osobnym wytwarzaniu.
Efektywność tą obliczamy poprzez zbadanie zużycia paliwa gazowego w stosunku do wyprodukowanych energii.

Trigeneracja – inaczej trójgeneracja – jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej, cieplnej oraz chłodu.

Premia gwarantowana – to najprostsza forma wsparcia dla układów kogeneracyjnych. W myśl jej działania do każdej wytworzonej MWh energii jej wytwórca otrzymuje dopłatę. Co ważne ciepło i prąd nie muszą być wprowadzane do sieci publicznych lecz mogą być w całości zużyte przez przedsiębiorstwo.

NOx – związki azotu i tlenu ogólnie nazywa się tlenkami azotu i oznacza symbolem NOx. Ich źródłem emisji są wysoko temperaturowe procesy spalania z dostępem powietrza.

Biogazownia – instalacja wytwarzająca biogaz z odpadów roślinnych, zwierzęcych, organicznych, poubojowych, osadu biologicznego ze ścieków lub innych odpadów organicznych.